Żywot człowieczy według Reja… Czyli człowiek między ziemią, a rajem

Katarzyna Wiwer – sopran, recytacja
Henryk Kasperczak – lutnia renesansowaProgram „Żywot człowieka według Reja” jest podróżą do czasów renesansu celem zbadania, czy człowiek – jego troski, radości, stosunek do Boga, ale też cnoty i przywary – zmieniły się tak bardzo, jak mogłoby się to naszym współczesnym wydawać? Teksty Reja i odpowiadające im pieśni, wśród których znajdziemy renesansowe perełki, zarówno polskie, jak i pochodzące z całej Europy, dadzą nam jędrny, barwny i nie pozbawiony zarówno dowcipu, jak i zadumy obraz Człowieka – jego ziemskich dziejów od czasów rajskich, aż po codzienne ziemskie bytowanie. W programie obok pieśni kompozytorów takich, jak Bartolomeo Tromboncino, Gilles Durant de la Bergerie, Giulio Caccini, czy anonimowe pieśni polskie, znajdą się psalmy oraz ich parafrazy opracowane przez kompozytorów, takich jak Nicolas Vallet, Thomas Campion, Michael Cavendish, Wacław z Szamotuł i Mikołaj Gomółka, twórca muzyki do psalmów w tłumaczeniu najwspanialszego z ówczesnych polskich poetów – Jana Kochanowskiego. Kierunek muzycznej drogi wskażą nam teksty Mikołaja Reja, którego rozprawa „Żywot człowieka poczciwego” jest literacką kanwą całego programu.

Przykładowy program koncertu:
Wacław z Szamotuł (1526–ok.1560) Alleluja chwalcie Pana Boga Wszechmocnego
Nicolas Vallet (ok. 1583–ok. 1642)
Psalm 42 Ainsi qu’on oit le cerf bruire (Pseaumes de David, 1615)
Thomas Campion Most sweet and pleasing are thy ways (First Book of Ayres, ok. 1613)
Benedykt Drusina Fantasia                                                                  Bartolomeo Tromboncino (ok. 1470–ok. 1535) Poi che volse la mia stella (Tenori i contrabassi intabulati col sopran il canto…)
Gilles Durant de la Bergerie (1554–1605) Ma Belle Si Ton Ame
Anonim O przedziwna gładkości (Koło tańca wesołego XVIIw.)
Giulio Caccini (1551–1618) Amor, ch’ attendi! (Le Nuove Musiche, 1602)
Anonim Estampide, An Almane
Anonim Pieśń satyryczna – Przestrach na złe sprawy ludzkiego żywota sł. Mikołaj Rej (Kancjonał zamojski XVIw.)
Wacław z Szamotuł (1526–ok. 1560) Powszednia spowiedź: Ach, mój niebieski panie
Anonim Prelude, Pasamezzo, Fantasia (Kraków Mus. Ms 40641)
Thomas Campion (1567–1620) Author of light (First Book of Ayres ok. 1613)